Για την εκτέλεση της παραγγελίας σας είναι απαραίτητα τα προσωπικά σας στοιχεία ,όπως είναι το ονοματεπώνυμό σας , η διεύθυνση στην οποία θα σταλούν τα προϊόντα που παραγγείλατε , ο αριθμός του τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ο ΑΦΜ σε περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου . Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα , θα σας ζητηθεί ο αριθμός και η ημερομηνία λήξης της.
Η ιστοσελίδα μας ακολουθεί τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως αυτές προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία και δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση. Τα προσωπικά στοιχεία που μας γνωστοποιείτε δεν αποκαλύπτονται , δεν δημοσιοποιούνται , δεν πωλούνται και δεν ανταλλάσονται με κανέναν τρόπο . Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μας τα εμπιστευθήκατε.